За нас

Алпен Фарма по света

Алпен Фарма Груп (Alpen Pharma Group) е основана през 1997 г., обединява компании, които са специализирани в маркетирането, промоцията и дистрибуцията на фармацевтични продукти.

 

Alpen Pharma in the world

 

 

Алпен фарма Груп разширява влиянието си и върху територията на Източна Европа и Азия. Централният офис е в Берн, столицата на Швейцария. Всяка компания, която е член на групата, принадлежи към водещите фармацевтични компании на съответните национални фармацевтични пазари и предлага пълен спектър от услуги за рекламиране и разпространение на фармацевтични продукти, включително услуги за регистрация на продуктите за своите бизнес партньори.

 

Едно от важните направления на работата на групата е организацията и провеждането на клинични изпитвания на лекарства/вещества в съответствие с международните стандарти за добра клинична практика, което значително разширява списъка на предлаганите услуги.