За нас

Мисия и ценности

Нашата мисия: „В името на здравето!”

Алпен Фарма Груп е стабилна, социално отговорна и етична компания, която предоставя на обществото иновативни методи за лечение и превенция на болестите. Нашата компания има за цел да подкрепя и запазва здравето и красотата, както и да подобрява качеството на живот на милиони хора на планетата. 

 

Алпен Фарма Груп отделя изключително внимание на сътрудничеството с медицинските и здравни институции, лекари, химици и потребители на фармацевтични продукти, активно подкрепя научните и практически конференции и семинари, целящи разпространението на опита, както и програмите за обучение, насочени към подобряването на медицинските умения и качеството на лечение. 

 

Alpen Pharma AG is the sponsor and implementer of numerous medical and social programs aimed at maintaining and improving the quality of health of our planet inhabitants, namely: “Healthy Childhood means Healthy Nation, “Life without scars”, “I’m special”, etc.

 

Алпен Фарма Груп спонсорира и осъществява множество медицински и социални програми, които имат за цел да запазят и подобрят здравето на хората, сред които: „Здравословното детство означава здрава нация”, „Живот без белези”, Аз съм специален” и др. 

„В името на здравето – нашата благородна мисия определя и цялата дейност на Алпен Фарма.

 

Нашите ценности

 

Приоритет на всички работещи в сферата на продажба на лекарства е пациентът на първо място. Следователно нашият професионализъм, отговорността за ефективността и безопасността на медикаментите подобрява качеството на здравните услуги и прави хората по здрави, превръща света в по-добро място.

 

Ние се стремим да удовлетворим очакванията и нуждите на всеки един потребител на нашите продукти, на всеки пациент, лекар, фармацевт, тъй като това е наша основна отговорност. 

 

Чрез представянето на медикаменти, чиято ефикасност и безопасност са доказани от години употреба от милиони пациенти в различни държави, ние определяме нашата основна ценност – отговорност към обществото.