За нас

Лекарствена безопасност

Мисията на компанията е да се грижи за здравето на всеки човек. Ето защо събирането на информация, свързана с безопасността, ефикасността и качеството на лекарствата и медицинските изделия на компанията е важна част от нашата работа. За постигането на тази цел е създадена система за осигуряване на качеството и лекарствена безопасност, която ни позволява своевременно да идентифицираме нежелани събития/липса на ефикасност и оплаквания относно качеството на лекарствата и медицинските изделия.

Ако искате да съобщите за нежелано събитие/липса на ефикасност или проблеми с качеството, свързани с употребата на наше лекарство или медицинско изделие, можете да изберете всеки удобен за вас метод за докладване:

 1. По телефон 24\7: +38 050 443 43 62
 2. По е-майл: pharmacovigilance@alpenpharma.com

За какво можете да докладвате:

 1. Нежелана реакция – всяка нежелана и непредвидена проява, симптом или заболяване, което съвпада по време с приема на лекарствения продукт, независимо дали е свързано с приема на лекарствения продукт или не.
 2. Неправилна употреба – преднамерено и неправилно приложение на лекарствения продукт, което не е в съответствие с одобрената информация за продукта.
 3. Употреба по нерегистрирани показания – ситуации, при които лекарственият продукт преднамерено е прилаган не в съответствие с одобрената информация за продукта
 4. Злоупотреба – постоянна или епизодична преднамерена прекомерна употреба на лекарствени продукти, съпроводена с вредни физически или психически ефекти
 5. Липса на ефект – невъзможността да се получи очакваното фармакологично действие в рамките на одобрените показания. Пример за ваксини: Появата на заболяване при пациент, при който е извършена ваксинация за профилактика.
 6. Въздействие по време на професионална дейност – въздействие на лекарство, на което човек е бил изложен в резултат на извършване на професионални и непрофесионални дейности.
 7. Предозиране – употреба на лекарствения продукт, при която еднократният прием или дневният прием са в количество, което надвишава препоръчителната максимална дневна доза съгласно одобрената информация за лекарствена употреба. Отчита се и кумулативният ефект, свързан с предозирането.
 8. Неочакван благоприятен ефект – всеки неочакван благоприятен ефект, който възниква след употреба на лекарствен продукт и води до възстановяване или подобряване на хода на заболяването или симптомите, който не е бил очакван или не е установен в проучвания.
 9. Лекарствена грешка – отнася се до всяка неволна грешка от страна на лекаря, пациента и потребителя при предписване, приготвяне или прилагане на лекарствен продукт.
 10. Подозирано предаване на инфекция – предаване на инфекция чрез лекарствен продукт, свързано или несвързано с нежелана реакция.
 11. Влияние по време на бременност или кърмене – всяко лекарство, приемано в периода на бременност или кърмене. Ефектът на лекарството може да започне още преди бременността, например по време на контрацепция от майката или бащата или прием на лекарствен продукт от бащата по време на зачеването.

 

Ако имате информация или запитване относно качеството на продуктите, моля изпратете имейл на:

quality@alpenpharma.com

Всяка информация, която предоставяте, е поверителна и не подлежи на разкриване, освен ако не се изисква от закона.