Медия център

Българските фармацевти избраха Имунокинд за „Хомеопатичен лекарствен продукт” за 2018 г.

03.07.2018

Българският фармацевтичен съюз избра Имунокинд за продукт №1 в категорията „Хомеопатичен лекарствен продукт” за 2018 г. Наградата, отредена единодушно от 6-членно жури, бе връчена по време на 12-ото издание на Български фармацевтични дни, което се проведе от 22 до 24 юни в Пловдив, България.

Това е второто престижно признание за ефективността на детското хомеопатичното лекарство за тази година. През април 2018 г. 22 водещи педиатри и неонатолози от болничната и извънболничната помощ подписаха официално становище в подкрепа на научен материал, доказващ успешното приложение на Имунокинд за превенция на често повтарящи се остри респираторни инфекции в ранна детска възраст.

Материалът цитира последното клинично проучване, проведено през 2016 г. от Jong MC, Buskin SL, Ilyenko L, Khodotova Irina, Burkan J Weber S, Keller T, Klement P. То има за цел да установи ефикасността, безопасността и поносимостта на Имунокинд за превенция на рецидивиращи остри инфекции на горните дихателни пътища (ИГДП) при деца, в сравнение с друг комплексен хомеопатичен препарат. В изследването участват 200 деца. Резултатите от проучването сочат, че и в двете лечебни групи средният брой остри респираторни инфекции са една за 3 месеца и две за 6-те месеца след края на лечението. В края на изследването децата в групата на Имунокинд имат по-малко оплаквания и показват подобряване на симптомите. В групата с Имунокинд е установено подобрение на апетита и значимо по-малко повлияване на поведението и активността на децата. И двете хомеопатични лечения са понижили употребата на антибиотици. Цялостната оценка на удовлетворението и поносимостта на лечението е по-висока с Имунокинд. Съобщени са малък брой несериозни нежелани лекарствени реакции.