Декларация за защита на личните данни на кандидати за свободни работни позиции

Благодарим Ви, че проявявате интерес да работите в нашата Компания и кандидатствате за свободна позиция. По-долу ще намерите информация за обработката на личните Ви данни, съдържащи се в представените от Вас документи.

 

Контрол върху процеса на обработка на личните Ви данни

 

Съобразно закона Компанията, отговорна за защита на данните, е: Алпен Фарма ООД, гр. София, ул. Йордан Йосифов 6. Можете да намерите подробна информация за нашата Компания, допълнителна информация за упълномощени лица, както и други данни за контакт, в раздел Контакти на нашия уебсайт: www.alpenpharma.bg

 

Обработвани лични данни. Цели на обработката на лични данни

 

Ние обработваме данните, предоставяни от Вас, и придружаващи Вашата кандидатура за работа, за да преценим Вашата професионална пригодност за въпросната позиция (или, ако е приложимо, за други отворени позиции в нашата Компания), както и като част от рутинната процедура за обработка на кандидатури за свободни работни места.

 

Нормативна рамка

 

Съобразно закона обработката на личните Ви данни като част от процедурата за подаване на кандидатура за свободна работна позиция се извършва по силата на чл. 6, ал. 1 от Общия регламент за защита на данните (DSGVO / GDPR). Този регламент позволява обработка на лични данни, когато е необходимо сключване на договор. Ако са необходими данни след приключване на процедурата за обработка на кандидатурата, например за съдебно производство, обработването на данни се извършва съгласно разпоредбите на член 6 от Общия регламент за защита на данните (DSGVO / GDPR), по-специално, за да служи на законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, подточка е) от Общия регламент за защита на данните (DSGVO / GDPR). В последния случай целта е да се предяви иск или да се извършат дейности за защита срещу иск.

 

Период на съхранение на данните

 

В случай на отказ от назначаване данните Ви ще бъдат заличени след 6 месеца. Ако по време на кандидатстване за работа се стигне до сключване на договор, Вашите данни ще бъдат прехвърлени от отворената система за свободни работни места към информационната система за персонала на нашите Компании.

 

Прехвърляне на данни

 

След получаване на документите Ви за кандидатстване за свободно работно място данните ще бъдат прегледани от отдел „Човешки ресурси“. От там квалифицираните кандидатури се насочват към лицето, отговарящо за съответната позиция, което решава какви допълнителни действия са необходими. Вашите данни ще бъдат достъпни само за лица, които трябва да имат достъп до тях, за да обработят Вашата кандидатура.

 

Места, на които се обратват данните

 

Данните се обработват в център за данни в Швейцария. Нашата Компания има договор с администратора на центъра за данни; договорът осигурява обработката на този тип данни. Според резолюция на Европейската комисия нивото на защита на данните, предоставяно в Швейцария, е адекватно на изискванията.

 

Вашите права като субект на данни

 

Имате право да поискате информация за Вашите лични данни, обработвани от нас. Надяваме се, разбирате, че ако искането за тази информация бъде подадено не в писмена форма, най-вероятно ще се наложи да докажете, че Вие всъщност сте лицето, което твърдите, че сте. Вие също имате право да коригирате, прекратявате или ограничавате обработката (в рамките на Вашите законни права за това). Освен това имате право да откажете обработка на данни съобразно закона. Същото се отнася и за правото на разкриване на данни.

 

 

Право на възражение (подаване на оплакване)

 

Ако смятате, че нашата Компания или служител на нашата Компания не обработва Вашите лични данни в рамките, определени от закона, имате право да подадете оплакване пред компетентния орган, който за Република България е Комисия по защита на личните данни (КЗЛД).

 

Важнo!: Изпращайки автобиографията си до career.bg@alpenpharma.com, потвърждавате релевантността на всички посочени лични данни и давате разрешение за обработване на личните Ви данни

 

Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт по-долу:

Email: data.protection@alpenpharma.com

Задай въпрос

To prevent automated spam submissions leave this field empty.