Медия център

Хомеопатията в светлината на съвременната наука

30.11.2016

VI-та научно-практическа конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия се проведе през ноември в София. Фокус на конференцията беше хомеопатията в светлината на съвременната наука с новите концепции в молекулярната биология. Конференцията събра изтъкнати лектори и специалисти в областта на хомеопатията и разгледа нови научни изследвания и разработки върху действието на хомеопатичната терапия. По традиция участниците в конференцията имаха възможността да споделят клиничен опит и да обменят идеи. Бяха представени и интересни резултати от проведени за пръв път в България клинични наблюдения и проучвания с Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз. В рамките на конференцията се проведе специализиран семинар по хомеопатията с участието на д-р Мирко Бергер, хомеопат, специалист по анестезиология и обща медицина от Хамбург, Германия. В конференцията участваха стотици медицински специалисти, както и студенти по медицина, фармация и дентална медицина.