Солидагорен (Solidagoren)

Солидагорен – уроантисептик на растителна основа с акваретичен ефект, за ефективно и щадящо лечение на възпалителни бъбречни заболявания, коригира дизуричните разстройства и предотвратява образуването на камъни в пикочния мехур, включително след тяхното премахване от уринарния тракт (метафилаксия). 

Солидагорен осигурява цялостен подход при лечение на възпалителни заболявания на уринарния тракт – премахва симптомите, засягащи етиологията и патогенезата на нарушенията на уринарния тракт. 

Солидагорен – оригинално немско трикомпонентно фитолекарство с изразено антибактериално, противовъзпалително, аналгетично, спазмолитично, уролитично и меко диуретично действие, без риск от развитие на електролитни нарушения при продължителна употреба, за лечение на остри и хронични заболявания на уринарния тракт (синдром на раздразнения пикочен мехур, цистит, пиелит, уретрит, пиелонефрит, бактериурия), както и за предпазване от формиране на камъни в пикочните пътища. 

Осигурява базисна терапия за хронични, остри и повтарящи се заболявания на урогениталния тракт.